KALIP SANAYİ

Katı veya sıvı hammaddelerin geometrik biçimde belirli bir boyutta sıkıştırılmasıyla kalıpçılık ortaya çıkar. İlk çağlardan bu yana kalıpçılık sanayide önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar çağıyla da birlite kalıpçılık sektörü çok büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Hemen her şeyin kalıbı çıkarılmakta ve seri üretim halinde basılabilmektedir. Gerilme-uzama analizi, ısı transferi vb. mühendislik hesaplarının bilgisayar ile yapılabilmesi, gerçek çalışma şartlarının simülasyon ile gözlenmesi ve malzeme bilimindeki ilerlemeler üretilen kalıbın ömrünü artırmakta ve sektörün hizmet alanlarını daha da çeşitlendirmektedir.