BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Yeni yüzyılın artık baskın yönelimi haline gelen bilgi ekonomisi toplulukların bilgi toplumuna dönüşümüne neden olmaktadır. Bu bilgi toplumu yazılım, donanım, hizmet ile bilişim sektöründe giderek artan gelişmelerin alt yapısını oluşturmaya hızla devam etmektedir. İhracatın yoğun bir şekilde arttığı bilişim sektöründe, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle de önemli bir avantaja sahiptir. Yazılım ve hizmet manasında gelişen teknolojiye ayak uyduran ülkemiz komşu ülkeler için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Bilişimin tarihine bakarsak 40 yıllık kadar bir geçmişe dayanmasından önceleri sadece yazılım ve donanımsal olarak gelişme gösteren bilişim sektörü, medya, eğlence, farklı haberleşme yolları gibi birçok çeşitli sektörde de yerini almaktadır.   

LordGroup olarak yazılım, donanım, yayıncılık vb., birçok alanda sizlere hizmet vermekten onur duyacağız.